Sang quán cơm tấm và dạy nghề

Vị trí: Đường Lê Trọng Tấn Giá: 14 Triệu 

Thông tin mô tả

Cơm Cô Tấm 2

Liên hệ