do bận cv nên phải ngừng kinh doanh, cần nhượng lại rooftop đang hoạt động:

Vị trí: tầng 8-9 số 139a Trần Huy Liệu, phường 8, quận Phú Nhuận Giá: 170 Triệu 
  • do bận cv nên phải ngừng kinh doanh, cần nhượng lại rooftop đang hoạt động:
  • do bận cv nên phải ngừng kinh doanh, cần nhượng lại rooftop đang hoạt động:
  • do bận cv nên phải ngừng kinh doanh, cần nhượng lại rooftop đang hoạt động:
  • do bận cv nên phải ngừng kinh doanh, cần nhượng lại rooftop đang hoạt động:
  • do bận cv nên phải ngừng kinh doanh, cần nhượng lại rooftop đang hoạt động:
  • do bận cv nên phải ngừng kinh doanh, cần nhượng lại rooftop đang hoạt động:
  • do bận cv nên phải ngừng kinh doanh, cần nhượng lại rooftop đang hoạt động:
  • do bận cv nên phải ngừng kinh doanh, cần nhượng lại rooftop đang hoạt động:

Thông tin mô tả

Do bận cv nên phải ngừng kinh doanh, cần nhượng lại rooftop đang hoạt động: Vị trí : tầng 8-9 số 139a Trần Huy Liệu, phường 8, quận Phú Nhuận

Liên hệ

chính chủ
0000000000